Blog de jmrossell

RODES PER UN VEHICLE

Fins ara ens hem esplaiat relatant, tan expressivament com ha estat possible, una de les maneres de construir una direcció i també un sistema de suspensió per aplicar a un vehicle que vulguem construir amb fusta i fullola. Ara passarem a parlar de les rodes, un element potser encara més important que els dos mecanismes anteriors, perquè un vehicle ens el podríem imaginar sense direcció (n’hi ha hagut molts i n’hi ha que van sobre vies) o sense suspensió, però no podríem pas imaginar-nos-el sense rodes.

Hi ha una gran varietat de rodes. Amb la diversitat de models de vehicles que existeix, cada vehicle porta les seves rodes apropiades. Totes tenen la mateixa finalitat, però amb un disseny diferent, que les fa adients a un determinat vehicle i, també, mes o menys vistoses.

Aquí explicarem la manera de construir una roda clàssica, una de les més imaginables quan parlem de rodes. I la descripció que farem per construir-la gairebé serveix per donar forma a qualsevol altra roda.

Ens centrarem, doncs, com a exemple, en la construcció d’una roda de carro, o una roda de tartana, que gairebé tots coneixem i podem tenir al cap.

Hem de determinar el radi de la línia exterior de la roda, el radi de la línia interior i el gruix de la corona circular que forma. Hem de pensar també en el nombre i el gruix dels radis de què la dotarem, en funció del pes que la roda ha de suportar.

RODES

Decidits, doncs, a construir una roda de tartana de 120 mm de diàmetre i 12 radis de suport, que són les dues dades essencials, començarem per fabricar una eina, que en direm plantilla, que jo crec que difícilment es troba al mercat, degut a la facilitat de fer-nos-la nosaltres mateixos.

Sobre una fusta compacta i quadrada, de 5 mm de gruix i de 160 mm per 160 mm, buscarem el centre pel procediment de les dues diagonals i hi farem un forat amb una broca de 5 mm. Seguidament, amb una mica de cola, hi endinsarem una barreta de 5 mm de gruix per 55 mm de llargada, procurant sobretot que la barreta quedi perpendicular al pla de la fusta. I ja tindrem la plantilla, com aquesta.

                                                                  

Sobre una cartolina blanca, quadrada, de 150 mm per 150 mm, mitjançant un trepant manual de 5 mm de boca, hi farem un forat al bell mig. Hi farem coincidir el punt central d’un transportador d’angles i, fent un senyal a cada 30° del transportador, traçarem ratlles des del senyal fins al centre. Ens ha de quedar la figura següent, que representa els 12 radis equidistants de la futura roda.

                                                                        

La cartolina, on ja tenim senyalats els radis de la roda, l’encaixarem pel forat a l’eix de la plantilla, i la subjectarem amb 4 puntes d’acer sense cap pels quatre angles, com veiem a continuació.

                                                        


En una fusta compacta de 130 mm per 130 mm, i de 7 mm de gruix, buscarem un centre, i amb el compàs farem una circumferència de 60 mm de radi i una altra de concèntrica de 54 mm, formant una corona circular, i farem també un forat de 5 mm al mig.

                                                             


Tallarem la figura amb la serra mecànica seguint la circumferència exterior. El disc resultant l’encaixarem a la plantilla, de manera que quedi recolzat, i el falcarem amb 6 petites puntes d’acer.

                                                 


Un cop falcat, deixarem les puntes clavades i traurem el disc verticalment.

Amb la serra mecànica obrirem un pas d’1 mm (el gruix de la serreta), fins a trobar la circumferència de 54 mm de radi, i la serrarem fins a aconseguir un cèrcol. Després d’unir amb un pèl de cola el pas d’1 mm que hem obert amb la serra, tornarem a col·locar el cèrcol a la plantilla: quedarà falcat just per les puntes d’acer i completament centrat, que és el que volíem aconseguir.

                                                         


Sobre una fusta compacta de 2 mm de gruix, marcarem una circumferència de 40 mm de radi i una altra de concèntrica de 30 mm de radi, formant un cèrcol que retallarem. Amb fusta del mateix gruix, marcarem una circumferència de 12 mm de radi, que també retallarem i, al disc resultant li farem un forat de 5 mm al centre. Aconseguirem dues figures com aquestes.

                                                                      


Les dues peces anteriors les col·locarem a la plantilla, on ja tenim el cèrcol de 120 mm de diàmetre. El disc central ha d’anar encaixat a l’eix de la plantilla, i la corona o cèrcol, sobreposada i centrada aproximadament (sols és una eina). Ha de quedar d’aquesta manera.

                                       


Després de col·locar les dues peces de 2 mm de gruix a la plantilla, si féssim un tall pel centre de la figura, l’hauríem de veure així.

                                         


Tallarem una barreta de 3 mm de gruix per 51 mm de llargada, que serà el primer radi de la roda. Posant un pèl de cola en una testa de la barreta i una mica més sobre la platina que envolta l’eix de la plantilla, la fixarem fent que se solapi amb un radi de la cartolina. Ho hem de veure així.

                                        


I també la veurem d’aquesta manera.

                                    


Com aquest radi que hem fixat amb cola, en farem 11 més i els anirem fixant com el primer, fent que se solapin amb tots els radis de la cartolina.

Ara, amb fusta compacta de 5 mm de gruix, marcarem un disc de 12 mm de radi, li farem un forat de 5 mm al centre, el retallarem amb la màquina de serrar seguint la circumferència, i tindrem aquesta peça.

                                                                                


Posarem cola en una de les superfícies d’aquesta platina, i l’entrarem per la banda que hem posat la cola a l’eix de la plantilla, fins a pressionar els radis de la roda, i deixarem que tot plegat s’assequi.

                                      


Quan hagin passat 24 hores, ja ben assecada la cola del conjunt, amb tres dits agafem la platina, l’última peça que hem posat, tirem amunt, i ens sortirà la roda ja muntada, així.

                                                        


Agafarem goma EVA negra, que trobarem en papereries i establiments xinesos, en tallarem una tira de 7 mm d’amplada per 380 mm de llargada i l’encolarem a la llanta de la roda, perquè ens quedi així.

                                                    


Amb aquest sistema de plantilla podem fer les rodes de la mida que vulguem, i també amb la quantitat de radis que determinem. La cartolina, un cop tretes les quatre puntes que la subjecten, la podem guardar per a una altra ocasió, com també les posteriors cartolines que anem dibuixant per a cada mida de roda i nombre de radis.

També podem fer rodes sense radis, més consistents, per suportar vehicles de més pes, menys complicades de fer, com aquestes ..

                                


Un cop descrits els mecanismes, al meu criteri, més interessants i atractius de desenvolupar, i que segurament són més complicats de fer, passarem a tractar la manera de construir altres parts complementàries del vehicle, algunes força importants i altres podriem dir, secundàries però que també volen una mica d'atenció a l'hora d'executar-les.


Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: